Prisoversikt

Advokatfirmaet følger advokatforeningens retningslinjer for salærfastsettelse.
Veiledende timesatser for advokatbistand:

Advokat:                                        NOK 2100 eksklusiv mva.
Advokatfullmektig:                      NOK 1900 eksklusiv mva.
Senioradvokat:                             NOK 2300 eksklusiv mva.
Partner/Spesialist:                       NOK 2600 eksklusiv mva.
Konsulentbistand:                       NOK 1020 eksklusiv mva.

Det tas forbehold om å kunne avtale andre priser basert på advokatens kompetanse, sakens art og kompleksitet, samt resultat.

Møte med advokat
Ring oss på telefon 22 98 99 40, eller send et kontaktskjema, så vil en av våre advokater normalt ta kontakt i løpet av arbeidsdagen for å avtale et innledende møte eller videre bistand.

Gratis konsultasjon i personskadesaker
I saker som gjelder personskade ved trafikkulykker, yrkesskade og yrkessykdom tilbyr firmaet et gratis telefonmøte eller møte på kontoret. Vi bistår også med å avklare om det er fri rettshjelp eller om vårt salær dekkes av forsikringer.

Gratis konsultasjon i saker om overgrep og vold mv
I alle saker som gjelder seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, brudd på besøksforbud eller tvangsgifte er det normalt fri rettshjelp. Vi tilbyr et møte med en bistandsadvokat uten at det koster deg noe.

Fri rettshjelp
I saker om fri rettshjelp vil klienten enten være fritatt for egenandel eller det påløper en begrenset egenandel. Vi bistår med å undersøke om saken faller inn under fri rettshjelp.

Rettshjelpsforsikring

Utgifter til advokatbistand kan dekkes av innboforsikringer, boligforsikringer, bilforsikringer, reiseforsikringer mv. Vi kan bistå med å undersøke dekningsmuligheter.